ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS
22.02.2013r. 13:14

Długo oczekiwany projekt ustawy o wydobywaniu i opodatkowaniu węglowodorów, opublikowany przez Ministra Środowiska okazał się być propozycją obszernej nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego oraz kilku innych ustaw. Jednocześnie Ministerstwo Finansów zapowiedziało ogłoszenie w najbliższych dniach projektu przepisów podatkowych dotyczących węglowodorów.
Tomasz Minkiewicz, eksper ds. gazu łupkowego, międzynarodowa kancelaria CMS Cameron McKenna
11.02.2013r. 17:18

Na początku lutego Urząd Regulacji Energetyki (URE: uwolnienie cen gazu dla dużych odbiorców od lipca 2013 przy 30 proc. obligu) ogłosił, że do lipca 2013 roku będzie możliwe uwolnienie cen gazu dla dużych odbiorców jeśli wprowadzone zostanie w tym roku obligo giełdowe na poziomie 30 proc. rocznego krajowego zapotrzebowania na gaz. Proces ten wynika z "Mapy drogowej uwolnienia cen gazu ziemnego", opublikowanej przez urząd. Zmiany mogą wpłynąć na większą płynność rynku, która w ocenie ekspertów zaprezentowana na początku roku nie była zadowalająca( Do liberalizacji rynku gazu jeszcze daleko?).
Autorzy: Piotr Ciołkowski, radca prawny oraz Maciej Wypiorczyk, prawnik Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych warszawskiego biura CMS Cameron McKenna
14.01.2013r. 11:56

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (z dnia 9.10.2012 roku, wersja 2.0.2)(„Ustawa o OZE”) wprowadza do prawa polskiego nowy instrument – gwarancję pochodzenia. Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii („OZE”) i energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego w instalacji OZE („Gwarancja Pochodzenia”) ma być dokumentem służącym potwierdzeniu odbiorcy końcowemu, że określona w nim ilość energii elektrycznej została wytworzona w OZE albo z biogazu rolniczego w instalacji OZE.
Piotr Ciołkowski - Starszy Prawnik, Kornelia Piela - Prawnik
03.12.2012r. 15:32

Przedstawiona przez rząd strategia inwestycyjna w sektor energetyczny zakłada finansowanie na poziomie 100 mld zł do 2030 roku. Projekt, który pochłonie największą cześć planowanych środków od 35 do 50 mld zł, to pierwsza w Polsce elektrownia atomowa. Eksperci i przedstawiciele rządu dyskutują, w jaki sposób powinien zostać opracowany system finansowania tego przedsięwzięcia.
28.11.2012r. 14:21

W debacie publicznej pojawiła się informacja, dotycząca planowanej przez resort skarbu analizy prawa unijnego w zakresie wyboru konsorcjum, które wybuduje elektrownie jądrową z pominięciem zasad ustawy o zamówieniach publicznych.
Karolina Siedlik – Partner kierujący departamentem energetyki i projektów infrastrukturalnych, Hubert Tański – starszy prawnik specjalizujących się w zagadnieniach Prawa zamówień publicznych
10.10.2012r. 13:26

Po nieco ponad dwóch miesiącach doczekaliśmy się kolejnej odsłony w pracach nad nowymi regulacjami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii (OZE). Opublikowany przez Ministerstwo Gospodarki trzeci projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 4 października 2012 roku – wersja 3.0, oficjalnie określona jako wersja 2.0.1 – pokrywa się, co do zasady, z założeniami projektu ustawy przedstawionego w lipcu br. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Ministerstwo Gospodarki jest to obecnie ostateczna wersja projektu, jednakże będzie ona jeszcze przedmiotem uzgodnień w Komitecie do Spraw Europejskich oraz będzie rozpatrzona przez Komitet Stały Rady Ministrów i samą Radę Ministrów, a następnie przekazana zostanie do prac legislacyjnych w Parlamencie. Wejście w życie nowych przepisów 1 stycznia 2013 roku wydaje się wciąż możliwe, choć termin ten staje się coraz bardziej ambitny.
Autorzy: Bartłomiej Ziębiński radca prawny oraz starszy prawnik, Kinga Makuch, prawnik w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii CMS Cameron McKenna.
09.10.2012r. 18:23

W dniu 1 października 2012 roku opublikowany został kolejny projekt nowego prawa energetycznego („Projekt 2”). Projekt ten jest poprawioną wersją projektu opublikowanego w dniu 22 grudnia 2011 roku („Projekt 1”). Projekt 2 zawiera więc pewne zapisy, które są nowe zarówno w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy Prawo Energetyczne („Prawo Energetyczne”), jak i Projektu 1. Proponuję przyjrzeć się wybranym zapisom dotyczącym przyłączenia do sieci.
Autor: Piotr Ciołkowski, radca prawny i starszy prawnik w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych warszawskiego biura CMS Cameron McKenna.
09.08.2012r. 09:55

W opublikowanej 27 lipca kolejnej wersji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii nie ma rewolucji w stosunku do majowych założeń, niemniej jednak jest kilka godnych odnotowania nowości, a jedna z nich może w branży OZE budzić niepokój. Nadal też jako planowaną datę wejścia w życie nowych regulacji wskazuje się 1 stycznia 2013 roku. Tempo prac wydaje się wzrastać, nadal jednak cel ten uznać należy za bardzo ambitny.
Autorzy: Bartłomiej Ziębiński, radca prawny, Jakub Gorzelnik, aplikant adwokacki w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w kancelarii CMS Cameron McKenna. W sprawach powyższych zagadnień prosimy o kontakt z autorem artykułu lub z Karoliną Siedlik, partnerem kierującym Departamentem Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w kancelarii CMS Cameron McKenna.
12.06.2012r. 11:40

"Kluczowe elementy projektu" ustawy o odnawialnych źródłach energii opublikowane przez Ministerstwo Gospodarki 29 maja 2012 roku wskazują, że wzięto pod uwagę szereg uwag branży i że zmiany w systemie wsparcia mogą nie być aż tak niekorzystne dla OZE jak się pierwotnie obawiano. Publikację założeń do ustawy i ich treść ocenić więc wypada z punktu widzenia branży OZE z umiarkowanym optymizmem, choć nie wolno zapominać, że wciąż czekamy na ostateczny projekt nowych regulacji.
Autor: Bartłomiej Ziębiński, Radca prawny, Senior Associate w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w kancelarii CMS Cameron McKenna. W sprawach powyższych zagadnień prosimy o kontakt z autorem artykułu lub z Karoliną Siedlik, partnerem kierującym Departamentem Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w kancelarii CMS Cameron McKenna.
06.06.2012r. 17:06

W obecnych warunkach funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), jednym z najważniejszych aspektów przygotowywania inwestycji w nowe moce wytwórcze jest zapewnienie przyłączenia źródła do sieci. Pierwszym etapem na tej drodze jest uzyskanie warunków przyłączenia. Procedura określania warunków przyłączenia została uregulowana w Prawie Energetycznym, Rozporządzeniu Systemowym, a także w odpowiednich instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci. Dokumenty te nie są ze sobą jednak w pełni spójne zarówno w zakresie wymaganych dokumentów dołączanych do wniosku, jak i stosowanych pojęć i terminów na dokonanie poszczególnych czynności.
Autorzy: Piotr Ciołkowski i Michał Andruszkiewicz z departamentu energetyki i projektów infrastrukturalnych kancelarii CMS Cameron McKenna

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoft
Instytut PEcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE