ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS
25.04.2012r. 15:51

Projekt ustawy zmieniającej Prawo telekomunikacyjne wprowadza kilka istotnych zmian do ustawy z 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, powszechnie określanej jako Megaustawa. Po planowanej zmianie wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne, bez względu na strukturę właścicielską, będą musiały realizować obowiązki z Megaustawy.
Autorem jest dr Agnieszka Besiekierska LL. M. specjalizująca się w tematyce prawa telekomunikacyjnego w kancelarii CMS Cameron McKenna
09.03.2012r. 11:55

Przydziały darmowych uprawnień dla ciepłownictwa rodzą jeszcze więcej niejasności niż przydziały dla energetyki
Katarzyna Kłaczyńska

Senior Associate w departamencie projektów energetycznych i infrastrukturalnych w międzynarodowej kancelarii CMS Cameron McKenna, współpracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu w Tilburgu (Holandia), specjalizuje się w europejskim prawie ochrony środowiska, w szczególności w zakresie handlu emisjami.

W sprawach powyższych zagadnień prosimy kontakt z autorką lub ze Stanisławem Wajdą, Partner w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych.
03.02.2012r. 15:41

Prace nad nowymi ustawami Prawo energetyczne oraz Prawo gazowe stanowią okazję do jednoznacznego uregulowania tych kwestii, które na gruncie obecnej ustawy Prawo energetyczne oraz uregulowań I części Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej („Instrukcja”) OGP Gaz-System S.A. („Operator”) budzą wątpliwości. Do takich niejednoznacznych zagadnień należy okres ważności warunków przyłączenia do sieci gazowej i ciepłowniczej.
Autorzy: Piotr Ciołkowski, radca prawny, starszy prawnik oraz Adam Kędziora, aplikant radcowski, prawnik z Departamentu Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w kancelarii CMS Cameron McKenna. W sprawach powyższych zagadnień prosimy o kontakt z autorami artykułu lub z Karoliną Siedlik, partnerem kierującym Departamentem Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w kancelarii CMS Cameron McKenna.
20.01.2012r. 09:30

Projekt Prawa gazowego opublikowany przez Ministerstwo Gospodarki („Projekt”) przewiduje objęcie obowiązkiem koncesyjnym oraz taryfowym sprzedaży gazu do sieci przez przedsiębiorstwa górnicze. Przepisy Projektu dotyczące kalkulacji taryf oraz dotychczasowa praktyka regulacyjna wskazują, że takie rozwiązanie będzie oznaczało istotne zwiększenie ryzyka regulacyjnego w górnictwie gazu i może m.in. zahamować inwestycje w poszukiwanie i udostępnianie złóż gazu łupkowego.
Autorzy: Tomasz Minkiewicz, Partner, oraz Marta Olszewska, Associate, z Departamentu Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych kancelarii CMS Cameron McKenna
08.01.2012r. 09:30

22 grudnia 2011 r. opublikowane zostały projekty trzech ustaw mających zastąpić istniejące Prawo energetyczne: nowego Prawa energetycznego, ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz nowego Prawa gazowego. Poniżej zamieszczamy uwagi dotyczące wybranych regulacji projektu nowego Prawa energetycznego („Projekt”). W naszej ocenie Projekt wymaga dalszych istotnych prac w porozumieniu z uczestnikami sektora, co pozwoli właściwie wykorzystać szansę usunięcia wątpliwości oraz rozbieżności istniejących w obecnym stanie prawnym, jak również zapewnić należytą implementację do prawa krajowego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/We („Dyrektywa”).
Autorka: Karolina Siedlik, Partner kierujący Departamentem Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w kancelarii CMS Cameron McKenna
05.01.2012r. 15:58

W dniu 22 grudnia 2011 roku Minister Gospodarki opublikował projekty ustaw z pakietu regulacji energetycznych, w którym obok ustawy Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii znalazła się również ustawa Prawo gazowe. Ustawy poddano 30-dniowym konsultacjom społecznym i zgodnie z treścią omawianych projektów miałyby wejść w życie 1 lipca 2012 roku, co jednak nie wydaje się realne.
Autorzy: Tomasz Minkiewicz, Partner, oraz Janusz Ogłaza, Associate, z Departamentu Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych kancelarii CMS Cameron McKenna
29.12.2011r. 11:49

W energetyce odnawialnej kolejny rok minął pod znakiem oczekiwania na projekt nowych regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii. Mnożyły się spekulacje na temat mitycznego już niemal projektu nowej ustawy, kolejnych terminów jego udostępnienia i przede wszystkim tego, co się zmieni i co czeka OZE w bliższej i dalszej przyszłości. Wydawało się, że właśnie w tym duchu przyjdzie nam podsumowywać rok 2011. Tymczasem tuż przed Świętami, Ministerstwo Gospodarki włożyło pod choinkę tzw. pakiet regulacji energetycznych – projekt nowego Prawa energetycznego, projekt nowego Prawa gazowego i właśnie projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Otwórzmy zatem jeszcze przed Nowym Rokiem pakunek przeznaczony dla OZE i zobaczmy, co się w nim kryje.
Autor: Bartłomiej Ziębiński, radca prawny, starszy prawnik w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych. W sprawach powyższych zagadnień prosimy o kontakt z autorem artykułu lub z Karoliną Siedlik, partnerem kierującym Departamentem Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w kancelarii CMS Cameron McKenna.
13.12.2011r. 11:41

Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci i zawarcie umowy o przyłączenie stanowi często jeden z trudniejszych etapów realizacji inwestycji w nowe źródła wytwórcze. Procedurze przyłączenia nie sprzyjają niestety istniejące przepisy Prawa energetycznego oraz odpowiednich aktów wykonawczych, które w swojej niejednoznaczności powodują liczne wątpliwości i często wydłużają w czasie cały proces. Poniżej prezentujemy wybrane zagadnienia związane z procedurą przyłączeniową, które naszym zdaniem wymagają szczególnego uwzględnienia przy okazji prac nad ustawą mającą zastąpić obecne Prawa energetyczne.
Autorzy: Piotr Ciołkowski, radca prawny, starszy prawnik oraz Michał Piekarski, prawnik z Departamentu Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych. W sprawach powyższych zagadnień prosimy o kontakt z autorem artykułu lub z Karoliną Siedlik, partnerem kierującym Departamentem Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w kancelarii CMS Cameron McKenna.
15.11.2011r. 11:54

Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne z początku ubiegłego roku dała operatorom systemów przesyłowego i dystrybucyjnych możliwość „pozostawienia bez rozpoznania” wniosku o wydanie warunków przyłączenia w razie uznania takiego wniosku za niekompletny. Wydaje się jednak, iż nie uregulowano w dostatecznie jasny sposób charakteru prawnego takiej decyzji operatora, a tym samym mogą wyłonić się wątpliwości natury praktycznej co do jej konsekwencji oraz trybu postępowania w przypadku gdy pomiędzy operatorem a wnioskodawcą istnieje rozbieżność w ocenie, czy wniosek rzeczywiście jest czy nie jest kompletny. Istotne w tym kontekście wydaje się rozstrzygnięcie, czy pozostawienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia bez rozpoznania traktować można jako równoznaczne z odmową wydania warunków przyłączenia, co dawałoby wnioskodawcom możliwość kwestionowania takiej decyzji operatora na gruncie art. 8 ustawy – Prawo energetyczne, czy też pozostawienie wniosku bez rozpoznania takiej odmowy nie stanowi, a tym samym wnioskodawcy przekonani o kompletności swoich wniosków musieliby szukać ochrony prawnej na innych podstawach.
Autor: Bartłomiej Ziębiński, radca prawny, starszy prawnik w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych. W sprawach powyższych zagadnień prosimy o kontakt z autorem artykułu lub z Karoliną Siedlik, partnerem kierującym Departamentem Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w kancelarii CMS Cameron McKenna.
27.10.2011r. 11:25

Coraz częściej pojawiają się pytania o możliwość zastosowania tzw. leasingu bezpośredniego, czyli umowy nienazwanej do zabezpieczenia tytułu prawnego nieruchomości pod budowę i eksploatację farm wiatrowych. Wydaje się, iż umowy tego rodzaju, właściwie skonstruowane, stanowią rozwiązanie pewniejsze, niż umowy najmu lub dzierżawy. Pytanie tylko, czy to rozwiązanie pewne i korzystne dla inwestorów.
Autor: Karolina Siedlik, partner kierujący Departamentem Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w kancelarii CMS Cameron McKenna.

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoft
Instytut PEcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE