ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE
05.04.2018r. 04:59

Janusz Kotowicz, Wojciech Uchman - Politechnika Śląska, Gliwice, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych ("Energetyka" - luty 2018)
Przedstawione w artykule rozwiązanie dotyczące generacji energii elektrycznej oraz ciepła dla pojedynczego odbiorcy, czyli układ mikrokogeneracyjny z silnikiem Stirlinga, może być podstawą do współpracy ze źródłami odnawialnymi ze względu na stabilną pracę oraz dużą elastyczność w zakresie produkcji ciepła. Rozwijające się technologie magazynowania energii prawdopodobnie pozwolą w przyszłości na swobodne wykorzystywanie zróżnicowanych technologii w ramach zintegrowanych systemów wytwórczych, także w skali domowej lub pokrywającej zapotrzebowanie lokalnej społeczności.
04.04.2018r. 05:13

Aleksandra Augustyn, Jacek Kamiński ("Rynek Energii" - 1/2018)
Zarówno w skali światowej, jak i krajowej obserwowany jest wzrost udziału energetyki wiatrowej w strukturze wytwarzania energii elektrycznej. Należy jednak zwrócić uwagę, że zwiększanie udziału źródeł niesterowalnych w systemie elektroenergetycznym powoduje problemy z planowaniem jego rozwoju i bieżącym sterowaniem. W świetle powyższych uwarunkowań głównym celem artykułu jest analiza wpływu wzrostu poziomu mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowych na pokrycie krajowego zapotrzebowania na moc. W artykule przedstawiono również w jakim stopniu wzrost mocy zainstalowanej źródeł wiatrowych wpływa na wartość wskaźnika wykorzystania mocy.
03.04.2018r. 05:15

dr Piotr Syryczyński
Dzięki publicznemu dostępowi do informacji jest dobry wgląd w kwestię groźnego wycieku LNG, jaki unieruchomił dwa z pięciu zbiorników terminalu Sabine Pass. Ciekawe jest też pytanie czy tego typu zdarzenie kwalifikuje się, jako siła wyższa czy nie.
30.03.2018r. 04:48

mgr inż. Przemysław Wojda - Aiton Caldwell SA, dr inż. Krzysztof Nowicki - politechnika Gdańska ("Automatyka - Elektryka - Zakłócenia" - nr 3/2017)
W artykule przedstawiono próbę wykorzystania sztucznej sieci neuronowej do badania zjawiska churn wśród klientów operatora telekomunikacyjnego. Podjęto wysiłek stworzenia modelu danych opartego na całkowitej wartości klienta (CLV), a nie tylko na jego aktywności. Do przeprowadzenia eksperymentów wykorzystano wielowarstwową sztuczną sieć neuronową. Uzyskano 99-procentową skuteczność identyfikowania klientów nieobjętych ryzykiem odejścia. W rzeczywistości tylko 57 proc. klientów objętych ryzykiem odejścia zrezygnowało z usług firmy.
29.03.2018r. 05:02

J. Popczyk, K. Bodzek, M. Fice, A. Pilśniak, K. Sztymelski, R. Wójcicki
Cenotwórstwo rozpatrywane w kontekście jego dyfuzji do inteligentnej infrastruktury energetyki EP-NI odmienia fundamentalnie/jakościowo rynek energii elektrycznej, w szczególności w części związanej z wymaganiami dotyczącymi kształtowania architektury rynku i projektowania mechanizmów rynkowych. Z tego punktu widzenia pierwsze próby algorytmizacji użytkowania energii elektrycznej przedstawione w Raporcie potwierdzają racjonalność dotychczasowych propozycji odnoszących się zarówno do architektury jak i do mechanizmów przedstawionych w piątym Raporcie Cyklu BŹEP. Przede wszystkim jednak otwierają nowe perspektywy dotyczące koncepcji współużytkowania sieci rozdzielczych nN-SN na podobieństwo współużytkowania sieci i systemów komputerowych.
28.03.2018r. 05:06

Izabela Sadowska ("Rynek Energii" - 1/2018)
W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania klasycznej metody wskaźnikowej do bieżącego zarządzania energią. Wykazano mocne i słabe strony stosowania metod statycznych. Klasyczna analiza wskaźnikowa daje ograniczone możliwości w zakresie wykrywania stanów alarmowych, co wynika przede wszystkim z niedostatku informacji o występujących związkach przyczynowo-skutkowych. Wielość wskaźników może stać się barierą w sprawnym posługi-waniu się nimi w aspekcie szybkiej i precyzyjnej oceny przebiegu procesu.
27.03.2018r. 05:08

dr hab. Henryk Woźniak, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Logistyki
USA mogą już pod koniec tego roku teoretycznie zaopatrzyć cały niemiecki rynek gazu, a wraz z już zatwierdzonymi inwestycjami wystarczyłoby nawet na drugi co do wielkości rynek gazu w UE, w W. Brytanii. W centrum zainteresowania amerykańskich korporacji są z pewnością dwa rynki, które razem stanowią 180 mld m sześc. popytu, a mianowicie Niemcy i Włochy.
26.03.2018r. 05:04

Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej
Opisane w niniejszej analizie fakty i zjawiska prowadzą do wniosku, że system zielonych certyfikatów nigdy nie był prawidłowo analizowany i zarządzany. W szczególności instytucje rządowe nie zadały sobie trudu, aby w sposób rzetelny przeanalizować tak zjawiska zachodzące w tym systemie, jak i ich konsekwencje.
23.03.2018r. 05:22

kmdr ppor. dr Rafał Miętkiewicz - Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza ("Wiadomości Naftowe i Gazownicze" - 12/2017)
Polskie obszary morskie obejmujące; morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, strefę przyległą oraz wyłączną strefę ekonomiczną stanowią blisko 11% powierzchni kraju. W granicach powyższych rejonów, państwo polskie dysponuje swobodą co do prowadzenia szeroko rozumianej eksploatacji zasobów znajdujących się w toni wodnej, na dnie morskim oraz pod jego powierzchnią. Obszary morskie stanowią kluczowy element w procesie dywersyfikacji źródeł dostaw surowców o znaczeniu strategicznym.
22.03.2018r. 05:21

Autorzy: Błażej Bzowski, Stanisław Wawrzyniak, Aleksandra Teresa Trycz, Mateusz Pławecki, Edward Rowiński - Uniwersytet Śląski, Instytut Nauki o Materiałach, Mirosław Chyliński - Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Instytut Automatyki ("Energetyka" - luty 2018)
W artykule opisano wyniki badań optycznego współczynnika odbicia całkowitego i rozproszonego oraz obliczono stopień deformacji dla materiałów perowskitowych: Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3 (BSCF), La0,6Sr0,4Fe0,6Co0,4O3 (LSFC) i La2Ni0,9Co0,1O4 (LNC).

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
Ebicom
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm 2018
Innsoftcire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE