ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE
28.07.2020r. 05:01

dr Adam Węgrzyn, dyrektor programowy DISE
Zdaniem ekspertów DISE do najważniejszych stymulatorów rozwoju rynku gazu w Polsce, który należy wzmocnić dla podniesienia rentowności inwestycji w sektorze - jest zapewnienie stabilnego środowiska regulacyjnego w tym głównie taryfy wieloletniej.
27.07.2020r. 05:19

Tadeusz Zieliński, Legal Counsel, Tauron
The objective of this article is to present basic information on reporting obligation, to which Virtual PPAs are subject to, pursuant to EMIR. The article approaches such aspects of said obligation as identification of Virtual PPAs within MiFID and EMIR classification, establishing a party responsible for reporting concluded Virtual PPA contract or sanctions for non-compliance.
24.07.2020r. 05:39

prof. dr hab. inż Jan Popczyk
Ekologiczna natura, produkcja fabryczna i skalowalność rozwiązań elektroprosumeryzmu powodują, że bardzo łatwo staje się on przekładalny na stosunki społeczne. A dalej, cechy te prowokują do wykorzystania metafory trzech fal do opisu dynamiki rozwoju elektroprosumeryzmu w horyzoncie 2050. Temu jest poświęcony artykuł. Jednocześnie artykuł wychodzi naprzeciw potrzebie tego opisu, czyli potrzebie dobrego zorganizowania poznania elektroprosumeryzmu. W tym zakresie w artykule proponuje się wykorzystanie kanonicznego zbioru osłon kontrolnych jako podstawowego narzędzia badawczego elektroprosumeryzmu.
24.07.2020r. 05:09

Daria Batorowicz, PSE, Departament Rozwoju Systemu ("Elektroenergetyka" - 1/2020)
Projektowanie algorytmów służących integracji, komunikacji i efektywniejszemu wykorzystaniu zasobów sieci elektrycznej prowadzi do wzmożonego
zainteresowania narzędziami sztucznej inteligencji. Wszelkiego rodzaju inteligentne techniki obliczeniowe, w tym logika rozmyta, sztuczne sieci
neuronowe, systemy ekspertowe, algorytm genetyczny mają bardzo szerokie zastosowanie. Algorytmy te pozwalają rozwiązać wiele problemów optymalizacyjnych, w tym problemów inżynierskich związanych z pracą systemu elektroenergetycznego.
23.07.2020r. 05:18

dr inż. Piotr Plis i Bartłomiej Dziubek, Energopomiar, Dział Analiz Gospodarki Energetycznej
Przedmiotem artykułu jest analiza systemu kar i premii związanych z wykonywaniem obowiązku mocowego, identyfikacja potencjału technicznego dostępnego dla wtórnego rynku mocy w podziale na grupy kapitałowe oraz ocena ekonomicznej zasadności uczestnictwa w rynku wtórnym w zakresie procesu realokacji obowiązku mocowego. Całość została poprzedzona syntetycznym opisem aktualnej sytuacji na rynku mocy po czterech aukcjach głównych i pierwszych aukcjach dodatkowych.
22.07.2020r. 05:04

dr hab. Witold Bartkiewicz, dr hab. prof UŁ Bożena E. Matusiak ("Rynek Energii" - nr 3/2020)
Artykuł przedstawia problem modelowania skutków działań biznesowych w zakresie formowania aktywnej odpowiedzi popytowej, w przypadku dużych, rozproszonych grup drobnych użytkowników końcowych w modelu agregacji tzw. produktu elastyczności popytu, jako nowego produktu usługi na rynku energii elektrycznej. Wcześniejsze badania w tym zakresie natrafiały na problem silnej zależności skutków prowadzonych działań aktywnego popytu od elastyczności uczestniczących w nich odbiorców, czyli ich chęci reagowania na zachęty stosowane przez agregatora. Z tego powodu w artykule zastosowano bardziej realistyczny model reakcji odbiorcy, oparty o elastyczność wykorzystywanych przez niego urządzeń elektrycznych.
21.07.2020r. 05:01

Juliusz Kowalczyk i Łukasz Kowalski, PSE, Departament Przesyłu ("Elektroenergetyka" - 1/2020)
Artykuł zawiera analizę przepisów statuujących ramy działalności czterech form organizacyjnych energetyki rozproszonej - klastra energii, spółdzielni
energetycznej, społeczności energetycznej działającej w zakresie energii odnawialnej oraz obywatelskiej społeczności energetycznej. Dwie pierwsze istnieją już na gruncie prawa polskiego, wprowadzenie dwóch pozostałych dokona się wraz z transpozycją dyrektyw 2018/2001 oraz 2019/944. Autorzy szczegółowo analizują definicje i przepisy materialne regulujące tworzenie i funkcjonowanie wyżej wymienionych form organizacyjnych. Na tej podstawie autorzy identyfikują możliwe problemy i przeszkody regulacyjne w rozwoju inicjatyw, które zdecydują się uzyskać jeden z czterech omawianych statusów. Ponadto autorzy proponują prawodawcy pewne rozwiązania, które mogłyby poprawić sytuację adresatów analizowanych rozwiązań regulacyjnych.
20.07.2020r. 07:08

dr Anna Duczkowska ("Rynek Energii" - nr 3/2020)
Głównym zadaniem MŚP w procesie jego funkcjonowania jest zrównoważony rozwój ograniczający negatywny wpływ na środowisko. Przedsiębiorstwa ze względu na duże skomplikowanie, nieprzewidywalny ostateczny stan wdrożenia oraz wysokie koszty wdrożenia powstrzymuje do podjęcia decyzji o wdrożeniu systemów zarządzania zrównoważonym rozwojem. Model trzech obszarów M3O ma na celu wczesne rozpoznanie i ograniczenie ryzyka środowiska i rozpoznanie możliwości poprawy sytuacji. Celem M3O jest możliwość operacjonalizacji ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem w obrębie obszarów-jedno i wielofunkcyjnych MSP.
17.07.2020r. 05:08

J. Tomczykowski ("Energia Elektryczna" - 6/2020)
Wskaźniki dotyczące niezawodności dostarczania energii przedstawiane są zazwyczaj dla obszarów poszczególnych OSD. W artykule zaprezentowano natomiast analizę wskaźników SAIDI oraz SAIFI na poziomie rejonów energetycznych dla ostatnich pięciu lat, tj. okresu 2015-2019.
16.07.2020r. 05:15

mgr inż. Oleksandr Boiko, dr hab. inż. Mariusz Łaciak, dr hab. inż. Adam Szurlej ("Rynek Energii" - nr 3/2020)
W artykule przedstawiono główne zmiany na ukraińskim rynku gazu ziemnego od czasu uzyskania jej niepodległości. Przeanalizowano stan i rozmieszczenie zasobów gazu, a także wielkość zużycia oraz jego wydobycia w' latach 1991-2018. W dalszej części artykułu przybliżono sieć gazociągów przesyłowych w Ukrainie jaką jedną z istotnych dróg tranzytu rosyjskiego gazu ziemnego do państw europejskich, w tym konsekwencje umowy z końca 2019 r., dotyczące zachowania roli Ukrainy jako kraju tranzytowego. Scharakteryzowano zmieniające się w ciągu ostatnich lat trendy w zakresie wydobycia, importu i zużycia gazu ziemnego.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE