ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE
21.03.2018r. 05:21

Tomasz Popławski ("Rynek Energii" - 1/2018)
W artykule opisano przykład konstrukcji różnych scenariuszy zapotrzebowania na energię dla wybranych gmin jako jeden z elementów budowy strategii gminnej w kierunku dążenia do samowystarczalności energetycznej. Opracowano autorską metodologię prognoz długoterminowych "top-down" dla gmin opierając się na ministerialnej strategii "Polityki energetycznej Polski do 2050 roku". Na podstawie danych skonstruowano długoterminowe prognozy do 2030 roku w ujęciu sektorowym i surowcowym dla wybranych gmin w Polsce.
20.03.2018r. 09:29

Raport stanowi krótki przegląd najważniejszych zagadnień związanych z wykorzystaniem paliw alternatywnych w komunikacji miejskiej w Polsce. Zamiarem było nakreślenie stanu obecnego, możliwości rozwoju oraz wyzwań, które w najbliższym czasie czekają jednostki samorządu w związku z wejściem w życie Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
20.03.2018r. 05:09

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. ndzw. PŁ, mgr inż. Olga Namiecińska - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka ("Nowa Energia" - 1/2018)
Nie ulega żadnej wątpliwości, że spalanie odpadów stanowi ważny, istotny i wręcz nieodzowny element systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Doświadczenia większości krajów Europy, w szczególności krajów Unii Europejskiej wskazują na to jednoznacznie. Ale musimy pamiętać, że spalanie nie może zdominować całego modelu gospodarki odpadami, gdyż zgodnie z obowiązującą hierarchią celów pierwszeństwo mają: przygotowanie do ponownego użycia i recykling.
19.03.2018r. 05:08

Bożena E. Matusiak, Witold Bartkiewicz ("Rynek Energii", 1/2018)
W pracy przeanalizowano szereg teoretycznych przypadków biznesowych, przy założeniu, że system zarządzania aktywną odpowiedzią popytową (Active Demand Response) mógłby zostać wdrożony w polskim systemie energetycznym i miałby na celu dostarczanie elastycznego produktu popytowego na rynki energii. Zaproponowano metody wyceny działań ADR w rozliczeniach między poszczególnymi uczestnikami zaangażowanymi w działania tworzenia i obrotu elastycznym produktem popytowym, oraz przeprowadzono analizę symulacyjną potencjalnej zyskowności wykorzystania tego produktu w warunkach quasi-rzeczywistych na rynku polskim.
16.03.2018r. 05:05

Anna Flaga-Martynek - radca prawny, partner, współzarządzająca praktyką projektów infrastrukturalnych i Magdalena Czenko - prawnik, zespół projektów infrastrukturalnych, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Infrastruktura krytyczna to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców, w szczególności systemy: zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, żywność, wodę, systemy łączności, sieci teleinformatycznych, finansowe, ochrony zdrowia, transportowe, ratownicze, zapewniające ciągłość działania administracji publicznej.
15.03.2018r. 05:02

J. Popczyk, K. Bodzek, K. Dębowski, M. Fice, R. Wójcicki
Technologie (mikroźródła PV, elektrownie wiatrowe lądowe i morskie, mini- i mikro-elektrownie biogazowe), zmiana struktury podmiotowej (trójbiegunowa struktura EP-NI-WEK), usługi systemowe na rynku wschodzącym energii elektrycznej (inteligentna infrastruktura i energia użyteczna - kategoria integrująca tradycyjne użytkowanie energii elektrycznej z użytkowaniem pompy ciepła w pasywnym budynku, i z użytkowaniem samochodu elektrycznego), to rzeczywistość ukształtowana na świecie w ciągu ostatnich dwudziestu lat, ale ciągle "rozsypana", przed masową falą dyfuzji do prosumenckiej gospodarki energetycznej (w Polsce: od Kowalskiego po KGHM). Przychodzi czas na konsolidację, na poziomie metody i produktów rynkowych. Narzędziem racjonalnej konsolidacji jest cenotwórstwo (rozproszone).
14.03.2018r. 13:34

Andrzej Ancygier ("Energetyka i Recykling", 3/2018)
Po ponad pięciu miesiącach od wyborów Niemcy stoją w końcu przed perspektywą utworzenia nowego rządu. Porozumienie koalicyjne zawiera wiele szczegółów dotyczących przyszłości niemieckiej transformacji energetycznej.
14.03.2018r. 05:03

Celem publikacji jest zainicjowanie szerszej dyskusji oraz pogłębienie wiedzy sektora na temat bardzo ważnych dla funkcjonowania rynku energetycznego rozporządzeń unijnych tzw. Kodeksów Sieci. W nieodległej przyszłości Kodeksy Sieci będą w dużej mierze decydować o kształcie rynku energii lektrycznej w Polsce, stanowią bowiem niezbędny etap harmonizacji systemów energetycznych Unii Europejskiej na drodze do stworzenia tzw. rynku paneuropejskiego.
Maciej Janowski, Rafał Barchanowski, Paweł Bogacz, Stanisław Cichocki,Ilona Młynarczyk i Dominika Niewierska, PKEE
13.03.2018r. 05:23

Magdalena Lipiecka ("Energia i Recycling, 2/2018)
Warunkiem niezbędnym do rozwoju elektromobilności w Polsce jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Istotne jest także tempo jej rozbudowy, adekwatne do wzrostu liczby użytkowników samochodów elektrycznych.
12.03.2018r. 05:00

Janusz R. Rak, Krzysztof Boryczko, Lesław Bącal ("Instal" - 2/2018)
Celem pracy jest prezentacja metody oceny dywersyfikacji źródeł ciepła w systemie zaopatrzenia w ciepło. Moce zainstalowane w poszczególnych elektrociepłowniach dają możliwość wyliczania bezwymiarowego wskaźnika dywersyfikacji. W pracy zaprezentowano przykład dla miasta Rzeszowa.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
Ebicom
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm 2018
Innsoftcire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE