ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE
30.10.2018r. 05:22

mgr inż. Wojciech Sikorski ("Energia & Recycling" - 10/2018)
Jak wyglądają nakłady finansowe przeznaczone na inwestycje związane z budową odnawialnych źródeł energii na świecie? Jakie technologie zyskują, a jakie tracą na popularności?

29.10.2018r. 11:10

Głównym motywem opracowania raportu jest ukazanie korzyści, jakie może przynieść wykorzystanie pojazdów elektrycznych, jako rozproszonych magazynów energii elektrycznej. O takim ukierunkowaniu analizy zadecydowały możliwości rozwoju i komercjalizacji technologii Vehicle to Grid (V2G), umożliwiającej dwukierunkowy przepływ energii między pojazdem elektrycznym a siecią elektroenergetyczną. Przedstawiona w raporcie analiza potencjału technologii V2G dotyczy aspektów poznawczych oraz aplikacyjnych.
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych we współpracy z Ambasadą Brytyjską w Warszawie
29.10.2018r. 05:37

Szczepan Paszkiel, Piotr Szpulak - Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science Institute of Electric Power Engineering and Renewable Energy ("Energetyka" - sierpień 2018)
Efektywność instalacji fotowoltaicznych zależy głównie od warunków atmosferycznych oraz sposobu połączenia ogniw fotowoltaicznych.
26.10.2018r. 05:28

("Energia Gigawat" - 7-8/2018)
Przez ostatnie kilka dekad, systemy gospodarki odpadami stałymi w Europie, zmieniały się, w związku z czym wydaje się uzasadnione stwierdzenie że był to udział złożonych, wieloaspektowych kompromisów w zakresie prawa, instrumentów ekonomicznych i alternatyw technologicznych. Zmiany te spowodowały różnego rodzaju oddziaływania środowiskowe, gospodarcze, społeczne, prawne w praktyce zarządzania odpadami, zmieniając politykę regionalną i paradygmat zrównoważonego rozwoju na świecie.
25.10.2018r. 05:26

Przemysław Rajca, Monika Zajemska ("Rynek Energii" - 4/2018)
W artykule przedstawiono możliwości zagospodarowania odpadów komunalnych, na przykładzie paliwa RDF, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do odzysku energii z odpadów oraz metod jego wykorzystania, a także wpływu spalania tego paliwa na środowisko. Ponadto, skupiono się na ocenie zasadności wykorzystania paliwa RDF na cele energetyczne, umożliwiającego ograniczenie ilości składowanych odpadów oraz dywersyfikację źródeł paliw i energii.
24.10.2018r. 05:21

Janusz Lichota, Przemysław Kołodziejak ("Rynek Energii" - 4/2018)
Jest to czwarty z artykułów opisujących kompleksowo sposób optymalizacji ekonomicznej wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowni gazowo-parowej. Niniejszy artykuł zawiera wyniki optymalizacji ekonomicznej elektrociepłowni w Siedlcach. Opisuje on zmiany jakie zaszły w budowie źródła oraz uzyskane wyniki finansowe.
23.10.2018r. 05:03

Podstawę prawną dla możliwości utraty statusu odpadu stanowi przepis art. 6 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 2008 r. str. 3, ze zm., dalej jako: dyrektywa odpadowa), ustalający kryteria, które muszą zostać spełnione, aby dana substancja czy przedmiot wytworzony z odpadów mogły utracić ten status. Przepis ten uległ zmianie w wyniku wejścia w życie 4 lipca 2018 r. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/851/WE z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (Dz. Urz. UE L 150 z 2018 r. str. 109, dalej jako: dyrektywa nowelizująca).
Tymoteusz Mądry, Associate w SMM Legal ("Energia & Recykling" - 9/2018)
22.10.2018r. 05:24

dr. hab. Andrzej Bielecki ("Energetyka" - sierpień 2018)
Opisany w artykule hybrydowy system inteligentnego monitoringu turbiny wiatrowej udowodnił swoją skuteczność jako system monitoringu i wczesnego ostrzegania. System dokonuje poprawnej klasyfikacji stanów turbiny bez usterki, natomiast usterki wykrywa w praktyce natychmiast po ich wystąpieniu. Charakterystyka każdej usterki jest zapamiętywana jako klaster w przestrzeni parametrów, co pozwala w przypadku powtórnego wystąpienia tej samej usterki na szybką diagnozę.
18.10.2018r. 16:02

Kamil Moskwik i Krystian Krupa, Instytut Jagielloński
Intuicyjnie oczekiwanym efektem rosnących cen energii elektrycznej jest wzrost kosztów funkcjonowania poszczególnych sektorów oraz branż gospodarki generujących wartość dodaną brutto. Jakie działania warto podjąć, aby złagodzić i docelowo coraz bardziej "odczulać" polską gospodarkę wobec potencjalnych skoków cen energii elektrycznej?
18.10.2018r. 05:40

Daniel Zbroński ("Rynek Energii" - nr 4/2018)
W pracy na podstawie danych GUS analizie poddano główne nośniki energii pochodnej, których produkcję i zużycie w latach 2006-2016 zestawiono w układzie globalnym dla Polski.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
Ebicom
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE