ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE
22.11.2019r. 05:28

prof. dr hab. inż Jan Popczyk
Niniejszy Raport dwunasty, kończący Cykl Raportów BPEP, trzeba widzieć jako ściśle powiązany z jedenastym, zamieszczonym w na CIRE 15 listopada 2019 r. Razem te dwa Raporty stanowią odpowiedź autora, najlepszą jaką może dać, na wyzwanie dla energetyki, którym jest opublikowanie drugiego projektu PEP2040, praktycznie w przeddzień zlikwidowania Ministerstwa Energii. Te dwa fakty (drugi projekt PEP2040, likwidacja Ministerstwa Energii), we wzajemnym powiązaniu nielogiczne, obrazujące gwałtowne narastanie kryzysu w sferze rządowego zarządzania energetyką, wywołują potrzebę pilnych, od zaraz, różnorodnych oddolnych działań u podstaw. Działań przekraczających pod względem trudności wszystko co dotychczas spotkało energetykę. W szczególności działań ratunkowych i edukacyjnych ukierunkowanych na najbliższy rok 2020, uwzględniających jednak perspektywę 2025, 2030, 2040 i 2050, kolejno.
08.11.2018r. 05:32

Znaczenie makroekonomiczne technologii w postaci utylizacyjnej, regulacyjno-bilansującej mikroelektrowni μEB klasy 10-50 kW - funkcjonującej na rynku wschodzącym 1 energii elektrycznej w osłonie kontrolnej OK2 - wynika z jej potencjału transformacyjnego potrzebnego na czas przesilenia kryzysowego, które będzie się dokonywać w polskiej elektroenergetyce w kolejnych dwóch latach. W wymiarze mikroekonomicznym jest to potencjał technologii transformującej (bez wsparcia) pojedynczą wieś w wieś semi off grid.
23.08.2018r. 05:08

J. Popczyk, K. Bodzek, W. Szczeciński, T. Wesołowski
Powiązanie transformacji energetycznej z wyzwaniami stojącymi przed mieszkalnictwem wielorodzinnym - spółdzielczym, wspólnotowym, deweloperskim - i przed miastami w ogóle tworzy w Polsce platformę o największym potencjale zmian społeczno-gospodarczych. W wymiarze globalnym to zagadnienie jest rdzeniem koncepcji smart city, co decyduje o jego wyjątkowym znaczeniu politycznym (przestaje być możliwe rządzenie państwami bez polityki transformacji energetycznej miast). Budownictwo przemysłowe (wielkoblokowe, wielkopłytowe) było przełomem w polityce mieszkaniowej Polski w latach 1970. (było jednym z filarów programu budowy Drugiej Polski). Po zmianach ustrojowych deweloperskie budownictwo mieszkaniowe (obok budownictwa jednorodzinnego) było jedną z ważnych sił napędowych gospodarki. Obecnie przychodzi w Polsce czas na wykorzystanie budownictwa wielorodzinnego do pobudzenia transformacji energetyki w trybie innowacji przełomowej.
19.07.2018r. 05:22

J. Popczyk, K. Bodzek, M. Fice, A. Pilśniak, K. Sztymelski, współudział: J. Biskupski, A. Jurkiewicz
Dom elektryczny (definicja w Raporcie) jest szczeblem na drodze wznoszenia się człowieka (nawiązanie do wznoszenia, o którym jest w Potędze wyobraźni, Jacob Bronowski PIW, Warszawa 1988). Jest szansą dla człowieka otwartego na zmiany. Dostrzegającego tę szansę w transformacji energetyki. Dom elektryczny jest zarazem zmorą dla tych, którym świat się wali na głowę, kiedy dowiadują się, że prosumencki DSM/DSR na rynku wschodzącym (1) energii elektrycznej (definicja w Raporcie) zderzony z taryfą dynamiczną TD na rynku schodzącym WEK (znowu definicja w Raporcie) prowadzi wprost do nowego zrozumienia elastyczności cenowej popytu na energię elektryczną. Dla elektroenergetyki WEK oznacza to przyspieszony kurs wychodzenia z ugruntowanego przez dziesięciolecia przeświadczenia, że elastyczność cenowa popytu na energię elektryczną zawsze będzie bliska zero, tak jak dotychczas. I będzie można podwyższać ceny, a sprzedaż i tak będzie rosła.


07.06.2018r. 05:26

J. Popczyk, R. Wójcicki, K. Bodzek, M. Fice
Mobilny (zinformatyzowany w trybie przełomowym) rynek wschodzący (1) energii elektrycznej ma szansę przejąć w kolejnych latach funkcję zarządcy energetycznej trajektorii transformacyjnej (egzekutora wygaszania polityki energetycznej). Realizację szansy umożliwia zasada TPA+, dostępu inwestycyjnego prosumentów i niezależnych inwestorów do zasobów KSE. Zasada TPA+, jeśli zostanie wprowadzona, wytworzy infrastrukturę koordynacyjną między obecnym KSE i rynkiem wschodzącym (1) energii elektrycznej w postaci sieci terminali dostępowych. Terminali sprzężonych z osłonami kontrolnymi działającymi podobnie jak w termodynamice, komunikującymi się między sobą podobnie jak w informatyce. Tworzących warstwową infrastrukturę softwarowo-hardwarową między infrastrukturą techniczną KSE (w której obowiązują prawa elektrotechniki) i rynkiem energii elektrycznej energetyki EP-NI (na którym obowiązują prawa ekonomii).


17.05.2018r. 05:14

J. Popczyk, K. Bodzek, J. Grześkowiak
Dlaczego wirtualna platforma WME (wirtualny system elektroenergetyczny) jest wehikułem do mono rynku energii elektrycznej OZE, funkcjonującym przecież w tendencji na rzeczywistej, chociaż bardzo zredukowanej, infrastrukturze sieciowej? Dlatego, że umożliwia od zaraz konsolidację istniejących, bardzo zróżnicowanych, zasobów ludzkich i materialnych na rzecz jasno określonego celu. Tym celem jest zbudowanie rynkowego mechanizmu "wpychania", krok po kroku (za pomocą sił konkurencji), źródeł wytwórczych w osłony kontrolne: OK1, OK2, OK3. Czy da się w horyzoncie 2040 zbudować mono rynek energii elektrycznej OZE w 70-tysięcznym mieście wykorzystując przejściowo do tego celu platformę WME? Wyniki Raportu dla platformy WME rozpostartej na starcie w przybliżeniu na jednej dziesiątej części województwa wielkopolskiego dają podstawę do stwierdzenia, że jest to możliwe.
12.04.2018r. 05:10

J. Popczyk, K. Bodzek, M. Fice
Wirtualny minisystem elektroenergetyczny (WME) może się okazać w kolejnych latach najskuteczniejszą koncepcją pobudzenia rynku wschodzącego (1) energii elektrycznej OZE i rynku prosumenckich usług energetycznych, czyli rynku energii użytecznej. Dlatego, bo wszystkie "składowe" minisystemu WME istnieją już, trzeba je tyko umiejętnie połączyć i wykorzystać. Wykorzystanie to oznaczałoby zarazem wejście na drogę najbardziej racjonalnego równoważenia interesów w procesie transformacji całej polskiej energetyki w horyzoncie 2050. Czyli zastępowania dotychczasowych rynków energii pierwotnej (paliw kopalnych) i sektorowych rynków energii końcowej (energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych) mono rynkiem OZE, w tendencji co najmniej 5-krotnie mniejszym od sumy rynków energii pierwotnej, i prawie 3-krotnie mniejszym od sumy rynków końcowych.
29.03.2018r. 05:02

J. Popczyk, K. Bodzek, M. Fice, A. Pilśniak, K. Sztymelski, R. Wójcicki
Cenotwórstwo rozpatrywane w kontekście jego dyfuzji do inteligentnej infrastruktury energetyki EP-NI odmienia fundamentalnie/jakościowo rynek energii elektrycznej, w szczególności w części związanej z wymaganiami dotyczącymi kształtowania architektury rynku i projektowania mechanizmów rynkowych. Z tego punktu widzenia pierwsze próby algorytmizacji użytkowania energii elektrycznej przedstawione w Raporcie potwierdzają racjonalność dotychczasowych propozycji odnoszących się zarówno do architektury jak i do mechanizmów przedstawionych w piątym Raporcie Cyklu BŹEP. Przede wszystkim jednak otwierają nowe perspektywy dotyczące koncepcji współużytkowania sieci rozdzielczych nN-SN na podobieństwo współużytkowania sieci i systemów komputerowych.
15.03.2018r. 05:02

J. Popczyk, K. Bodzek, K. Dębowski, M. Fice, R. Wójcicki
Technologie (mikroźródła PV, elektrownie wiatrowe lądowe i morskie, mini- i mikro-elektrownie biogazowe), zmiana struktury podmiotowej (trójbiegunowa struktura EP-NI-WEK), usługi systemowe na rynku wschodzącym energii elektrycznej (inteligentna infrastruktura i energia użyteczna - kategoria integrująca tradycyjne użytkowanie energii elektrycznej z użytkowaniem pompy ciepła w pasywnym budynku, i z użytkowaniem samochodu elektrycznego), to rzeczywistość ukształtowana na świecie w ciągu ostatnich dwudziestu lat, ale ciągle "rozsypana", przed masową falą dyfuzji do prosumenckiej gospodarki energetycznej (w Polsce: od Kowalskiego po KGHM). Przychodzi czas na konsolidację, na poziomie metody i produktów rynkowych. Narzędziem racjonalnej konsolidacji jest cenotwórstwo (rozproszone).
08.03.2018r. 05:07

prof. dr hab. inż Jan Popczyk
W obszarze użytkowania inteligentnej infrastruktury polskie społeczeństwo (w całości) wykonało w ostatnich 20 latach krok milowy, razem z najlepszymi na świecie. Na polskim rynku energii elektrycznej symbolem inteligentnej infrastruktury jest elektroniczny licznik, ewentualnie ze zdalnym odczytem. Licznik, który w żadnym stopniu nie przekłada się na nowe cenotwórstwo. Taki stan, to bomba z opóźnionym zapłonem.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLANDp
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE