ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE
12.11.2014r. 13:54

Na trzech górników praca tylko jednego przynosi wymierny efekt w postaci energii elektrycznej, z której korzystamy na co dzień. Wysiłek dwóch pozostałych górników jest, niestety, marnotrawiony.
Autor: Andrzej Rubczyński - dyrektor Departamentu Regulacji i Legislacji PGNiG Termika ("Czysta Energia" - 10/2014)
15.10.2014r. 04:49

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie funkcjonowania rynku wymiany międzysystemowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz odpowiedzenie na pytanie, jak wygląda metodyka oraz logistyka zarządzania handlem transgranicznym energią z punktu widzenia przedsiębiorstwa energetycznego.
Autor: Dawid Klimczak - ENEA Trading Sp. z o.o. ("Energetyka" - wrzesień 2014)
22.09.2014r. 15:24

Na świecie trwa przebudowa energetyki na cywilizacyjną skalę. Dzięki nowym technologiom następuje jej demokratyzacja, na pierwszy plan wysuwają się prosumenci z ich indywidualnie budowanym bezpieczeństwem energetycznym. Rola sektora zmienia się z nadrzędnej wobec gospodarki w jej pochodną. Unia Europejska stara się wykorzystać ten proces do wykreowania globalnej przewagi technologicznej. Debata o doktrynie energetycznej Polski również powinna te trendy uwzględniać i przewartościować nasz sposób myślenia o energetyce.
Autor: prof. Jan Popczyk - Politechnika Śląska. Artykuł pochodzi z newslettera Centrum Strategii Energetycznych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
19.08.2014r. 14:42

Przedmiotem analizy w niniejszej pracy jest rynek detaliczny energii elektrycznej w Polsce. W artykule dokonano charakterystyki tego rynku, zwłaszcza pod kątem poziomu konkurencji. Analiza wykazała, że rynek ten jest mocno skoncentrowany, a w segmencie sprzedaży do gospodarstw domowych w zasadzie nadal funkcjonuje monopol. Celem artykułu była ocena, jakie skutki dla odbiorców końcowych niesie nadmierna siła rynkowa przedsiębiorstw elektroenergetycznych na rynku detalicznym w Polsce.
Autor: Rafał Nagaj ("Rynek Energii" - nr 2/2014)
19.05.2014r. 14:17

Wdrożenie w OSD zasad zarządzania projektami pociąga za sobą niejednokrotnie konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych i umiejętność dostosowania się do szybko zmieniających się warunków otoczenia.
Autor: Monika Patan - ENEA Operator sp. z o.o. ("Energia Elektryczna" - nr 5/2014)
23.04.2014r. 13:31

W artykule przedstawiono proces konstrukcji długoterminowej prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną i moc szczytową dla Polski w oparciu o rozkład kanoniczny wektora zmiennych losowych.
Autor: Tomasz Popławski ("Rynek Energii" - luty 2014)
18.04.2014r. 14:16

Budowa jednolitego konkurencyjnego rynku energii elektrycznej na obszarze UE jest jednym z zasadniczych celów polityki energetycznej UE. Od momentu sformułowania tych celów budowa ta przebiegała z różnym natężeniem. Różna też była dynamika tej budowy w poszczególnych regionach UE. W okresie kilku ostatnich lat płynność i przejrzystość regionalnych rynków energii elektrycznej UE uległy znacznej poprawie w wyniku łączenia rynków krajowych. Łączenie tych rynków rozprzestrzenia się stopniowo z północno-zachodniej części UE na kolejne regiony.
Autor: Tomasz Motowidlak ("Rynek Energii" - luty 2014)
03.04.2014r. 14:12

Obciążenie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) cechuje się dużą zmiennością – sezonowe, lub nawet dobowe, różnice pomiędzy szczytem i doliną obciążenia mogą sięgać kilku GW. Usługa redukcji obciążenia – świadczona przez Odbiorców energii może pozwolić na kształtowanie krzywej obciążenia KSE, poprzez zmniejszenie sezonowych i dobowych różnic pomiędzy szczytami i dolinami obciążenia.
Autor: Henryk Kaliś ("Energetyka Cieplna i Zawodowa" - nr 2/2014)
24.03.2014r. 14:20

prof. dr hab. inż Jan Popczyk
Ukształtowanie się zachowań prosumenckich zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Trzy wybrane działania prosumenckie, bardzo istotne pod względem bilansowym i możliwe do zastosowania w krótkim czasie, to: modernizacja oświetlenia na szeroką skalę, inwestycje w mikrobiogazownie na terenach wiejskich, a także usługi DSM/DSR w przemyśle.
(„Energetyka Cieplna i Zawodowa” – 2/2014)
20.03.2014r. 13:55

Malejące ceny energii elektrycznej i PM OZE dają dziś wiele możliwości dla aktywnych uczestników rynku energii do osiągania korzyści z udziału w rynku. Stała znajomość i obserwacja rynku, w szczególności cen energii i PM OZE w latach 2012, 2013 i 2014 pozwalała na uzyskanie wysokich oszczędności w zakupach energii dla odbiorców końcowych oraz zysków dla jej dostawców.
Autor: Szymon Kosiński – IPE Trading Sp. z o.o. ("Energetyka Cieplna i Zawodowa" - nr 2/2014)

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE