ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE
06.08.2004r. 09:19

Marek Kulesa, Towarzystwo Obrotu Energią
Przedsiębiorstwa multienergetyczne, infrastrukturalne (PM/PI) – to nowe zjawiska w gospodarce kraju. Rozwój i działalność przedsiębiorstw PM/PI i sieci tych przedsiębiorstw są zgodne z zapisami ustawodawstwa polskiego...
, Bogumił Dudek, Witold Lebek (Nafta & Gaz Biznes – lipiec/sierpień 2004)
19.02.2004r. 09:09

Śp. prof. dr hab. inż. Jan Bujko
W artykule przedstawiono problemy spoczywające na samorządach lokalnych związane z zaopatrzeniem gmin w energię cieplna i elektryczną. Wskazano na celowość tworzenie przedsiębiorstw multienergetycznych i multiinfrastukturalnych do realizacji zadań związanych z dostawami energii z uwzględnieniem rozwoju regionu
IASE Wrocław ("Biuletyn IASE" w miesięczniku "Energetyka" 12/2003)
09.12.2003r. 09:03

O przedsiębiorstwach multienergetycznych w Polsce na dobre zaczęło się głośno mówić jakieś trzy lata temu, a po raz pierwszy w ogóle po pamiętnej powodzi w 1997 roku, kiedy odbudowując zniszczony potencjał energetyki cieplnej we Wrocławiu pomyślano by do ciepłociągów dołożyć światłowody służące z jednej strony własnym potrzebom, a z drugiej dające podstawę do zaoferowania odbiorcom ciepła niejako przy okazji także usług telekomunikacyjnych.
Autor: Jacek Balcewicz
(Energia Gigawat – listopad 2003)
27.10.2003r. 13:52

Współcześnie w coraz większym zakresie wytwarzanie i dostarczanie różnych rodzajów energii nabiera rynkowego charakteru, postrzeganego przez pryzmat lokalnego rynku energii.
Autor: Witold Cherubin, doradca Prezesa URE
(artykuł opublikowany w "Biuletynie URE" nr 5/2003)
07.02.2003r. 00:00

Marek Kulesa, Towarzystwo Obrotu Energią
Coraz więcej przedsiębiorstw energetycznych (wytwórczych, przesyłowych oraz obrotu) w swoich strategiach przewiduje ekspansję na rynek generacji rozproszonej.
, Prezes Zarządu Partner RE Sp. z o.o. (artykuł opublikowany w miesięczniku "Energetyka" - styczeń 2003)
01.03.2002r. 00:00

Problem czy samorząd powinien być właścicielem spółek infrastrukturalnych nie jest jednoznacznie rozwiązywalny, zależy od otoczenia prawnego, lokalnych uwarunkowań i powinien być rozstrzygany na poziomie lokalnym. Transformacja gospodarcza realizowana jest przez stworzenie warunków rozwoju sektora prywatnego i funkcjonowania samorządów. Ekonomiczna sytuacja spółek infrastrukturalnych (dystrybutorów ciepła, energii elektrycznej i gazu) nie pozwala na finansowanie przez nie inwestycji sieciowych. Co więcej, zapisy prawa energetycznego stanowią, że pojawia się realne niebezpieczeństwo konkurencji i w konsekwencji utraty części rynku. Wszystko to skłania firmy dystrybucyjne do poszukiwania nowych propozycji i konieczności inwestowania.
(artykuł pochodzi z miesięcznika "Przegląd Komunalny"), Autorzy: Aleksander Panek, Andrzej Wiszniewski
01.12.2001r. 00:00


(artykuł opublikowany w dwumiesięczniku "Wokół Energetyki", grudzień 2001), Autor: Jacek Malko, Politechnika Wrocławska
21.12.2000r. 00:00

Strategicznym celem państw Unii Europejskiej na najbliższe lata jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i upowszechnienie dostępu do Internetu. Stwierdzając, że rozwój technologiczny nie jest celem samym w sobie, ale ma służyć potrzebom rozwoju i poprawie sytuacji społeczno-ekonomicznej obywateli, podjęto polityczną inicjatywę na najwyższym szczeblu pod nazwą e-Europe, która ma przyspieszyć transformację do społeczeństwa informacyjnego.

Referat został wygłoszony podczas posiedzenia Rady Naukowo - Technicznej firmy WINUEL SA w dniu 15 grudnia 2000 r.
Autor: Prof. Jerzy Bolikowski
17.10.2000r. 00:00

prof. dr hab. inż Jan Popczyk
Respekt w stosunku do gospodarki energetycznej jest nieodzowny. Sieciowe systemy energetyczne, zwłaszcza elektroenergetyczne i gazownicze, są (oprócz systemów drogowych) najbardziej rozległymi, najbardziej kapitałochłonnymi i najbardziej zunifikowanymi systemami pod względem technicznym. Nie ma zatem wątpliwości, że nie da się ich przeobrazić w zasadniczy sposób w ciągu kilku lat. Na przykład nie ma wątpliwości, że sieci elektroenergetyczne 400 kV (i 750 kV, tam gdzie sieci takie zostały już zbudowane) oraz elektrownie o mocach kilku tysięcy megawatów nie znikną w ciągu najbliższych 20 lat.
17.04.2000r. 00:00

prof. dr hab. inż Jan Popczyk
Obowiązki gminy w zakresie zaspakajania zapotrzebowania w energię elektryczną, ciepło i gaz są określone w ustawie Prawo energetyczne. Gminy są zobowiązane do opracowania odpowiednich założeń. Jeżeli zgadzają się one z planami rozwojowymi przedsiębiorstw działających na ich terenie - a myślę tu o przedsiębiorstwach elektroenergetycznych, gazowniczych i ciepłowniczych - wówczas obowiązki gminy na tym formalnie się kończą. Jeżeli natomiast nie ma takiej zgodności, gmina jest zobowiązana do samodzielnego opracowania projektu zaopatrzenia. Pozostaje jednak otwartą sprawą, kto będzie ten projekt realizował. Myślę że najbliższa nowelizacja ustawy Prawo energetyczne przyniesie w tym zakresie rozstrzygnięcie.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Audax
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE