ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE
16.09.2015r. 12:54

W artykule przedstawiono wyniki prób laboratoryjnych i przemysłowych wytwarzania brykietów z pyłu koksowego oraz ocenę przydatności tych brykietów w gospodarce jako alternatywnego paliwa stałego. Przeprowadzone prace miały na celu dobór odpowiedniego spoiwa, określenie warunków i technologii procesu brykietowania oraz ocenę wytrzymałości mechanicznej brykietów. Badano pyły koksowe z suchego i mokrego gaszenia koksu wraz z dodatkami związków nieorganicznych i organicznych jako spoiwa.
Autor: Jan J. Hycnar, Gabriel Borowski, Michał Bugajczyk ("Rynek Energii" - czerwiec 2015)
02.09.2015r. 14:08

W artykule skoncentrowano się na zmianach w polityce energetycznej Danii oraz wpływie tych zmian na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Omawiając zmiany w polityce energetycznej Danii, jakie wystąpiły w minionym półwieczu, wskazano na ich przyczyny. Zwrócono uwagę na odkrycie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz na działania, które dotyczą zwiększenia znaczenia odnawialnych źródeł energii. Rozważania te były podstawą do oceny wpływu zmian w polityce energetycznej na bezpieczeństwo energetyczne Danii.
Autorzy: Paweł Frączek, Maciej Kaliski ("Rynek Energii" - czerwiec 2015 r.)
21.08.2015r. 09:38

W 2019 r. nastąpi koniec unijnej derogacji przyznanej na lata 2013‑2020, dzięki której nasze elektrownie otrzymują dziś część uprawnień do emisji CO2 za darmo. Niektóre z nich w okresie 2019‑2021 będą generowały wyższe koszty niż uzyskiwane przychody i aby przetrwać będzie im potrzebny dodatkowy strumień finansowy. Wykorzystajmy to jako szansę na stworzenie mechanizmów premiujących procesy restrukturyzacyjne w polskich elektrowniach konwencjonalnych.
Z dr inż. Pawłem Skowrońskim z Politechniki Warszawskiej rozmawia Marcin Wandałowski, Redaktor Centrum Strategii Energetycznych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Artykuł pochodzi z newslettera Centrum Strategii Energetycznych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.
28.07.2015r. 13:50

W artykule omówiono podstawowe przesłanki, które mogą decydować o wykorzystaniu technologii gazowych do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Przedstawiono aktualną strukturę wytwarzania energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym. Zostały przedstawione prognozy wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w perspektywie 2030 r. Wskazano na konieczność zmiany bazy paliw dla systemu elektroenergetycznego.
Autor: Paweł Bućko ("Rynek Energii" - czerwiec 2015)
07.07.2015r. 13:45

W artykule tym omówiono jedną z już funkcjonujących instalacji mającej znamiona dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, która to została określona w wydanej przed dniem 30 czerwca 2014 r. koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej oraz dokumentacji stanowiącej załącznik do tej koncesji.
Autorzy: Krzysztof Kazalski, Piotr Hrycko - Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze; Bogusław Rybacki - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Wrocław ("Energetyka" - maj 2015)
30.06.2015r. 13:27

W październiku 2014 roku zapadła decyzja UE o przyjęciu Pakietu Klimatyczno-Energetycznego na lata 2021-2030. Decyzja, której efekty, zarówno w skutkach jak i kosztach będą znaczące nie tylko dla polskiej gospodarki, ale i społeczeństwa. Do dziś, mimo wielu gorących debat, zgoda polskiego rządu na jego przyjęcie odbierana jest krańcowo, albo jako sukces, albo jako klęska.
Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2015)
29.06.2015r. 13:46

W artykule podjęto próbę oceny perspektyw funkcjonowania krajowych elektrowni opalanych węglem brunatnym, mając na względzie zasoby tego paliwa, uwarunkowania techniczne eksploatowanych kotłów oraz regulacje środowiskowe. Dokonano także przeglądu planowanych inwestycji w jednostki wytwórcze opalane węglem brunatnym.
Autorzy: Marcin Malec, Jacek Kamiński, Piotr Saługa, Przemysław Kaszyński ("Rynek Energii" - kwiecień 2015)
16.06.2015r. 14:03

dr Przemysław Zaleski
W połowie października 2014 r. KE przedstawiła listę priorytetowych projektów energetycznych, które mają otrzymać dofinansowanie unijne. Lista dotyczy 248 priorytetowych projektów energetycznych, w latach 2014-2020 z nowego funduszu infrastrukturalnego Connecting Europe Facility (CEF) na łączną kwotę 5,8 mld euro. Kluczem do otrzymania dofinansowania są dwa warunki. Po pierwsze - projekt musi być zrealizowany w warunkach komercyjnych, czyli w przetargach. Po drugie - musi wpisywać się w politykę integracji, tj. poprawę bezpieczeństwa dostaw, czy integrację z europejskim rynkiem energii.
("Nowa Energia" - nr 2-3/2015)
05.06.2015r. 12:50

Prezentujemy ogólną charakterystykę sytuacji na międzynarodowym rynku węglowym w I kwartale 2015 r.
Autor: Jerzy Galemba - dyrektor Biura Analiz Strategicznych i Rynkowych Węglokoks S.A. (Magazyn Korporacyjny GK Węglokoks - 4/2015)
17.04.2015r. 10:28

Polska energetyka znajduje się między młotem unijnej polityki klimatycznej a kowadłem swojego obecnego kształtu. Już dziś wiemy, że przegraliśmy walkę o przyszłość węgla i nie ma od tego odwrotu.
Z dr inż. Wojciechem Myśleckim - ekspertem ds. energetycznych rozmawia Marcin Wandałowski, Redaktor Centrum Strategii Energetycznych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Artykuł pochodzi z newslettera Centrum Strategii Energetycznych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
Ebicom
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE