ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE
24.07.2017r. 05:05

Waldemar Dołęga ("Rynek Energii" - czerwiec 2017 r.)
W artykule przedstawiono problematykę realizacji strategicznych energetycznych inwestycji infrastrukturalnych oraz charakterystykę tego procesu, jak również proces realizacji energetycznych inwestycji liniowych w obszarze formalno-prawnym. Omówiono krajowe uregulowania prawne dotyczące przygotowania i realizacji energetycznych inwestycji liniowych. Przeprowadzono ich analizę i ocenę oraz zidentyfikowano utrudnienia i bariery związane z realizacją energetycznych inwestycji liniowych. Przedstawiono analizę przy-czyn niedostosowania istniejących rozwiązań prawnych do specyfiki inwestycji liniowych.
03.07.2017r. 05:16

Mariusz Łaciak, Tadeusz Olkuski, Monika Świdrak, Adam Szurlej, Artur Wyrwa ("Rynek Energii" - kwiecień 2017)
Głównym celem artykułu jest określenie roli i znaczenia wykorzystania gazu ziemnego w krajowym sektorze wytwarzania energii elektrycznej w perspektywie do 2050 roku. Narzędziem wykorzystanym do przeprowadzenia analizy był model energetyczno-ekonomiczny TIMES-PL. Rozważania teoretyczne skupiły się na najważniejszych elementach cechujących rynek energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w Polsce. Poruszono w nich zarówno aspekty ekonomiczne, geopolityczne, wynikające z przy¬należności Polski do Unii Europejskiej, jak i dokonano oceny obecnej gospodarki gazem ziemnym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie kierunków pozyskania gazu ziemnego.
08.03.2016r. 14:29

Rafał Nagaj ("Rynek Energii" - luty 2016)
Celem artykułu było określenie, jakie czynniki wywierają wpływ na ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Badanie zostało przeprowadzone dla wybranych krajów Unii Europejskiej dla okresu 2004-2014.
12.10.2015r. 06:48

dr inż Wojciech Myślecki - ekspert ds. energetycznych (artykuł pochodzi z newslettera Centrum Strategii Energetycznych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową)
Polska potrzebuje stabilnej, kontynuowanej przez kolejne rządy, a nawet pokolenia doktryny energetycznej. Powinna być ona poglądem podstawowym elit politycznych i gospodarczych. Wyznaczałaby nurt, w którym mieściłyby się wszelkie polityki i działania w zakresie szeroko rozumianej energetyki. Nie tyle określałaby pewien konkretny kierunek jej rozwoju, co ramy, poza które nie można byłoby wychodzić.
11.09.2015r. 13:35

Ekspert to osoba dysponująca wiedzą, sprawnością intelektualną, doświadczeniem i intuicją w określonej dziedzinie umożliwiającymi mu postawienie trafnej diagnozy sytuacyjnej, prognozy i dyrektywy praktycznej czyli ekspertyzy. Ekspertyzy mogą być realizowane niezależnie i odrębnie lub zbiorowo. W przypadku ekspertyz zbiorowych eksperci mogą pracować w warunkach bezpośrednich interakcji między nimi lub interakcji zapośredniczonych przez ośrodek koordynujący ekspertyzę.
Autor: Dr inż. Lech Małecki Instytut Ekspertyz w Warszawie
15.04.2015r. 14:33

Dzięki działaniom podjętym w ostatnich latach przez operatora sieci przesyłowej (PSE S.A.) i uruchomieniu procesów inwestycyjnych dotyczących budowy nowych jednostek wytwórczych, najprawdopodobniej udało się oddalić rysujący się deficyt mocy w KSE co najmniej poza 2020 r. Warunkiem koniecznym jest jednak terminowe zakończenie rozpoczętych inwestycji.
Autorzy: Mirosław Duda, Sławomir Skwierz ("Energetyka" - kwiecień 2015)
14.04.2015r. 08:41

W kontroli zbadano wykonanie przez organy administracji rządowej obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego określonego w Prawie energetycznym, w odniesieniu do dostaw energii elektrycznej. Kontrola została przeprowadzona z inicjatywy własnej NIK, a przesłanką jej podjęcia były sygnały o rezygnacji z budowy nowych, konwencjonalnych źródeł mocy przez przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną.
Najwyższa Izba Kontroli
26.02.2015r. 13:38

W pracy analizowane są zagadnienia dotyczące udziału różnych źródeł w produkcji energii elektrycznej w Polsce i w Europie. Rezultaty wdrożenia niskowęglowej polityki EU w najbardziej rozwiniętych krajach kontynentu dostarczyły już wiele danych eksperymentalnych pozwalających na ocenę poprawności tej strategii.
Autorzy: Andrzej Chmielewski, Tomasz Smoliński ("Instal" - 2/2015)
08.01.2015r. 14:56

W artykule dokonano analizy struktury mocy wytwórczych zainstalowanych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Dyrektywy unijne oraz przyjęta polityka energetyczna Polski determinują rozwój energetyki odnawialnej. Rosnący udział siłowni wiatrowych w nowo instalowanych mocach wytwórczych przyczynia się do zwiększenia dysproporcji obciążenia systemu elektroenergetycznego w ciągu doby. Z tego względu w artykule rozważono możliwości polepszenia własności dynamicznych węglowych bloków energetycznych. Kluczowymi aspektami jest tutaj szybkość rozruchu kotła oraz szybkość zmian obciążenia w jak największym zakresie.
Autor: Marcin Pilarczyk, Piotr Cisek ("Rynek Energii" - grudzień 2014)
07.01.2015r. 14:36

Artykuł dotyczy struktury i przyszłości sektora wytwarzania energii elektrycznej jako części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Omówiono stan obecny i perspektywy rozwoju podsektora wytwarzania energii elektrycznej. Wskazano główne problemy i zagadnienia związane z lokalizacją nowych źródeł. Poruszono kwestię potrzeb i możliwości zastosowania duobloków energetycznych w procesie rewitalizacji i optymalizacji rodzaju źródeł wytwórczych w polskim systemie elektroenergetycznym. Uwzględniono także możliwości zastosowania tego typu rozwiązań w zmianie kształtu polskiego sektora wytwarzania.
Autor: Józef Paska, Karol Pawlak ("Rynek Energii" - grudzień 2014)

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
Ebicom
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE