ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE
17.06.2019r. 05:15

Anna Smurzyńska ("Energia & Recykling" - czerwiec 2019)
Rozwój rynku biogazowego w Polsce sprawia, że nie tylko poszukuje się wydajnych substratów do produkcji biogazu, ale też istnieje konieczność wdrożenia odpowiednich technologii przetwarzania.
14.06.2019r. 05:02

mgr inż. Jerzy Piotr Bednarek - Pracownia Projektowa Budownictwa, Łódź ("Energetyka" - maj 2019)
Geoenergetyka to energetyka zasilana ciepłem pozyskiwanym z "głębin" ziemskich. Przedstawione zalety geoenergetyki i budowy zakładów geoenergetycznych mogą istotnie przyczynić się do wykorzystania nadmiaru ciepła w głąb Ziemi. Badania na symulatorze pozwolą wybrać optymalne parametry do pozyskiwania ciepła głębinowego, ale wymagają jeszcze weryfikacji doświadczalnej, praktycznej.
13.06.2019r. 06:32

Wojciech Sikorski ("Energia & Recykling" - czerwiec 2019)
Spalanie paliw kopalnych pociąga za sobą emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Stale postępujący rozwój przemysłu na świecie wpływa na zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz cieplną, a co za tym idzie, intensyfikuje wielkość generowanego ekwiwalentu tlenków azotu. Na szczęście, istnieje szereg metod, które umożliwiają niwelowanie przedostawania się szkodliwych gazów do atmosfery.
12.06.2019r. 05:29

Dariusz Janigacz, Anna Nitarska - Fink, Barbara Wartak - "Energopomiar" Sp. z o.o., Zakład Ochrony Środowiska ("Energetyka" - maj 2019)
Właściwie przygotowany wniosek to sprawnie prowadzone postępowanie, jednak zawsze należy liczyć się z możliwością wezwania organu do uzupełnienia wniosku czy przedstawienia wyjaśnień. Pamiętajmy również, że organizacje ekologiczne będą próbowały podważyć kwalifikację zmiany PZ.
11.06.2019r. 05:15

Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - maj 2019)
W pierwszym kwartale br. odbiorcy końcowi zużyli 44463 GWh, w 2010 roku 41059 GWh, przy produkcji odpowiednio 42712 GWh i 41715 GWh. Z tego na węglu kamiennym 20568 GWh (mniej o 5,82 proc. niż przed rokiem w I kw). Na węglu brunatnym 11013 GWh (mniej odpowiednio o 10,29%).
10.06.2019r. 05:18

Maciej Humięcki ("Energia & Recykling" - maj 2019)
Podstawowe cele upowszechnienia elektromobilności i gospodarki obiegu zamkniętego są zasadniczo zbieżne. Obie idee mają posłużyć zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska i stworzeniu bardziej samowystarczalnej, oszczędzającej zasoby naturalne gospodarki. Warto więc w procesie rozwoju elektromobilności przyjmować rozwiązania realizujące postulaty gospodarki obiegu zamkniętego
07.06.2019r. 05:25

mgr inż Monika Weżgowiec, prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Popławski, dr inż. Marek Kurkowski ("Rynek Energii" - 2/2019)
W artykule przedstawione jest zestawienie opraw i instalacji oświetleniowych w 17 gminach z całej Polski które uczestniczyły w projekcie "GSE - Gmina Samowystarczalna Energetycznie" ze szczególnym uwypukleniem stopnia wymiany opraw ze źródłami wyładowczymi na LED. Przeanalizowany zostanie koszt użytkowania eksploatowanych instalacji oświetleniowych. Poddana analizie zostanie także wartość emisji CO2 wynikająca z eksploatacji instalacji oświetleniowych.
06.06.2019r. 05:29

mgr inż. Wojciech Sikorski ("Energia & Recykling" - maj 2019)
Pierwszym paliwem spalanym masowo przez człowieka było drewno. W dalszej kolejności dołączał do niego węgiel oraz pozostałe paliwa kopalne. Obecnie w puli dostępnych paliw znalazły się także biomasa oraz inne surowce energetyczne, zwane również paliwami alternatywnymi. Wiele z nich klasyfikuje się jako odpady, jednak znajdują one zastosowanie w energetyce.

05.06.2019r. 05:12

Zbigniew Bagieński ("Rynek Energii" - nr 2/2019)
W artykule przedstawiono czynniki wpływające na jakość powietrza, szczególnie czynniki antropogeniczne mające wpływ na powstawanie i utrzymywanie się smogu na terenach aglomeracji miejskich. Zwrócono uwagę na znaczenie struktury urbanistycznej miejscowości oraz warunków gospodarczo - społecznych. Zasadniczą część pracy stanowi analiza czynników wpływających na wielkość emisji ze źródeł stacjonarnych i mobilnych oraz warunków technicznych emisji, które decydują o jej uciążliwości.
04.06.2019r. 05:34

dr Krzysztof Chlebowski
W artykule przedstawiam koncepcję tzw. paradoksu eksploatacji i eksploracji. Utrzymywanie swoistej równowagi między tymi czynnikami jest warunkiem rozwoju innowacji w przedsiębiorstwie. Z badań wynika, że w większości firm występuje niekorzystna dominacja zarządzania eksploatacyjnego, które m. in. jest mocno nastawione na efektywność operacyjną. Zasada ta jest również kultywowana w firmach energetycznych, zwłaszcza że sektor energetyczny był i częściowo jest uważany za niezbyt efektywny. Widać to w wielu ogólnie dostępnych dokumentach (np strategiach), także w wypowiedziach decydentów, które wykorzystałem do przedstawionej w artykule analizy. Artykuł zawiera również ocenę tzw. indeksów innowacyjności, a także propozycję stworzenia miernika innowacyjności dla sektora lub całej gospodarki w oparciu o poziom sprawności firmy w radzeniu sobie z paradoksem eksploracji i eksploatacji.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE