ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE
26.07.2017r. 05:05

Jarosław Bogacz - Politechnika Śląska ("Rynek Energii Elektrycznej. Rozwój i eksploatacja". Politechnika Lubelska)
W artykule przedstawiono porównanie rozwiązań w zakresie regulacyjnych usług systemowych wdrożonych w wybranych krajach i stanu obowiązującego w Polsce. Zaprezentowano również główne metody kwantyfikacji zapotrzebowania na wielkość usług regulacji trójnej systemu elektroenergetycznego oraz metody zapewnienia jej podaży. Omówiono wyniki analizy wykorzystania istniejących zasobów podażowych w zakresie regulacyjności trójnej dla krajowego systemu elektroenergetycznego przy różnych scenariuszach rozwoju energetyki odnawialnej niesterowalnej.
19.07.2017r. 05:05

Michał Połecki ("Rynek Energii" - czerwiec 2017 r.)
Rozwój energetyki odnawialnej wysuwa na pierwszy plan problem z utrzymaniem odpowiedniego poziomu rezerwy mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). W artykule skoncentrowano się na pokazaniu zależności pomiędzy wybranymi kosztami prowadzenia jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD) a rozwojem energetyki wiatrowej. Sprawdzono jak wprowadzenie redukcji mocy w farmach wiatrowych (FW) przy różnych granicznych poziomach wpłynie na koszty rozruchów elektrowni konwencjonalnych.
27.03.2017r. 11:21

Edith Bayer i dr Jan Rączka,
Regulatory Assistance Project
Dyskutujemy w Polsce o wielkiej przebudowie systemu energetycznego. Według zapowiedzi, w kolejnych latach może zostać wyłączonych nawet 4,4 GW mocy wytwórczych. Nawet jeżeli uda się część brakujących mocy sfinansować z mechanizmu rynku mocy - pytanie, czy właśnie tych mocy będziemy potrzebować za 10 - 30 lat. Działaniem sensownym bez względu na przyszłe wybory energetyczne jest rozwój usług Demand Side Response, czyli DSR.
Forum Energii
24.08.2016r. 05:27

Andrzej Walkiewicz - radca prawny, Senior Associate, Łukasz Petelski - aplikant radcowski, Associate, zespół Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird
W lipcu br. uchwalone zostały dwie ustawy wprowadzające istotne zmiany wpływające na sytuację podmiotów zajmujących się wytwarzaniem paliw ciekłych oraz obrotem tymi paliwami, w tym z zagranicą . Uchwalone przepisy wprowadzają szereg dodatkowych wymagań w zakresie koncesjonowania oraz nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne (paliwowe) nowe obowiązki informacyjne. Celem zmian jest, zdaniem ustawodawcy, m.in. uporządkowanie rynku paliw i wprowadzenie większej przejrzystości na tym rynku.
16.06.2016r. 05:30

Waldemar Borowiak, Maciej Sroka - Departament Usług Operatorskich i Taryf Enea Operator Sp. z o.o. ("Energia Elektryczna" - 5/2016)
W 2017 roku, według deklaracji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przeprowadzona będzie weryfikacja zastosowanych założeń oraz metod kształtowania taryf na kolejne lata, tj. 2018-2020. Artykuł jest próbą wskazania istotnych problemów, o których należy rozmawiać, w zakresie regulacji jakościowej w kontekście oczekiwań, również rządowych, wobec operatorów systemów dystrybucyjnych.
12.05.2016r. 13:15

Grzegorz Benysek, Carlo degli Esposti, Mariusz Swora, Gábor Szörényi, István Táczi (Energy Regulators Regional Association)
This Report is aiming to introduce the industrial tendencies, the required new smart technologies and innovative operation models together with their necessary regulatory support. The supportive legal and regulatory framework is necessary to achieve the energy and climate policy goals. The Report introduces the ERRA internal survey-questionnaire and the evaluation results of the answers. At the end of the Report you can find some recommendation for the regulators.
17.09.2014r. 15:36

Wytwarzanie energii elektrycznej w OZE jest działalnością koncesjonowaną. Dla producentów energii wynikają z tego określone przywileje w postaci gwarancji zbytu wytworzonej energii po określonej cenie i dodatkowych przychodów ze zbywania praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. Koncesja wiąże się również z koniecznością wypełniania przez producentów energii konkretnych obowiązków, między innymi związanych z jej uaktualnianiem.
Autor: Ewa Malicka - Wiceprezes Zarządu TRMEW ("Energetyka Wodna" - nr 2/2014)
13.12.2013r. 14:12

Wykorzystując doświadczenia zebrane w ramach pierwszego przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej Prezes URE dąży do zminimalizowania ryzyka odrzucenia ofert przetargowych składanych w kolejnych przetargach na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.
Autor: URE
02.10.2013r. 12:57

Artykuł przedstawia ostatnie zmiany otoczenia prawnego, które mają wpływ na ocenę wniosków taryfowych dla ciepła składanych Prezesowi URE do zatwierdzenia. Stosowanie ustawy o efektywności energetycznej, wkroczenie w trzeci okres rozliczenia kosztów emisji dwutlenku węgla oraz ujednolicenie podejścia do ustalania wielkości zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność gospodarczą dostawy ciepła, to trzy nowe, istotne obszary zmian w ocenie wniosków taryfowych dla ciepła. W artykule wskazano pierwsze pojawiające się problemy w tych obszarach oraz politykę Prezesa URE dotyczącą regulacji ciepłownictwa.
Autorzy: Marek Woszczyk, Paweł Bogusławski ("Instal" - nr 9/2013)
05.09.2013r. 11:21

W 8 Raporcie Krajowym Prezesa URE opisana została ogólna sytuacja na rynku gazu i energii elektrycznej w Polsce oraz główne zmiany w stosunku do lat poprzednich. Sprawozdanie zawiera również opis kroków i działań, jakie zostały podjęte przez polskiego regulatora na rzecz wspierania rozwoju wolnego i konkurencyjnego rynku energii w Polsce oraz jego integracji z rynkami innych państw Unii Europejskiej.
Urząd Regulacji Energetyki

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Audax
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE